Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει εμπλακεί σε μία σειρά από Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

Σε αυτά τα Έργα, έχοντας είτε το ρόλο του Υπεύθυνου ή του συμμετέχοντα Εταίρου, το Εργαστήριο εστιάζει:

  • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλεία για έρευνα στην τάξη είτε ως πρώτη ύλη για δευτερογενή ανάπτυξη από μαθητές και εκπαιδευτικούς,

  • στο σχεδιασμό σεναρίων που να υπογραμμίζουν την πρόσθετη παιδαγωγική αξία της χρήσης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη,

  • στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε πραγματικές σχολικές τάξεις βάζοντας σε εφαρμογή τα ψηφιακά εργαλεία και τα σενάρια που αναπτύχθηκαν,

  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό σεναρίων και την δευτερογενή ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων,

  • τη διάχυση και τη διατήρηση καινοτόμων δράσεων σε σχολικές μονάδες.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

The ER4STEM Project – Educational Robotics for STEM,  H2020-EU.5.a. - SEAC-1-2014 - Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people (Project No: 665972)(περισσότερες πληροφορίες),

  The M C SQUARED Project – A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity, FP7, ICT-2013.8.1 Technologies and scientific foundations in the field of creativity (Project No: 610467) (περισσότερες πληροφορίες),

  The METAFORA Project Learning to learn together: A visual language for social orchestration of educational activities,  EC - FP7-ICT-2009-5, Technology-enhanced Learning, No. 257872 (περισσότερες πληροφορίες),

The ReMath Project Representing Mathematics with Digital Media, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), European Community, Project No. 026751 (περισσότερες πληροφορίες),

  The TERECoP Project Teacher Education on Robotics - enhanced Constructivist Pedagogical Methods, Socrates Programme, Comenius 2.1 Action: Training of School Education Staff Project 128959-CP-1-2006-1-GR-C21, 2006-2009,

The Kaleidoscope Project – a Network of Excellence - Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), IST-2002-2.3.1.12 Technology-enhanced learning and access to cultural heritage, Project No. 507838 (περισσότερες πληροφορίες),

The ESCALATE Project – Enhancing Science Appeal in Learning through Argumentative interaction, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), Project No. 020790 (περισσότερες πληροφορίες),

The SEED Project Seeding Cultural Change in the School System through the Generation of Communities engaged in Integrated Educational and Technological Innovation, Information Society Technologies IST- 2000, Key Action III, Line 3.2: Education and Training: School of Tomorrow (περισσότερες πληροφορίες),

The  C3 Project Children in Choros and Chronos, ESPRIT - Long Term Research (LTR), i3 - Experimental School Environments (E.S.E), Directorate-General III: Industry of the European Commission, European Commission, Project No. 29346 (περισσότερες πληροφορίες),

The NetLogo Project   The European Educational Interactive Site, Educational Multimedia Joint Call, Telematics Applications, ESPRIT, Targeted Socio-Economic Research, Socrates, Leonardo da Vinci, and TEN-Telecom (περισσότερες πληροφορίες),

The IMEL Project Intercultural Microworld Courseware for Exploratory Learning, Socrates, Open and Distance Learning (O.D.L), Directorate-General XXII: Education, Training and Youth, European Commission, Project No 95-25136-GR (περισσότερες πληροφορίες).

Επιστροφή στην αρχή

Υπουργείο Παιδείας

Ψηφιακό Σχολείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2007-2013 (περισσότερες πληροφορίες),

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη Άξονες 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) - Συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου - Σύμπραξη φορέων: Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) (περισσότερες πληροφορίες),

 The OECD/CERI Project A Case Study of ICT and School Improvement, the OECD/CERI ICT Programme, 2000 - 2001, Pedagogical Institute, EPEAEK, Ministry of Education (περισσότερες πληροφορίες),

 The Odysseia E56 Project Development of Generic Software Components, Demonstration of New Technologies, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 2000-2001 (περισσότερες πληροφορίες),

The Odysseia E52 Project Using handheld devices in educational activities, Demonstration of New Technologies, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 1999-2000 (περισσότερες πληροφορίες),

The Odysseia Kalipso Project, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 1996-1999 (περισσότερες πληροφορίες),

The Odysseia E42 Project Preparation of Teacher Education Programmes for having New Practices with New Tools in class, Teachers' Educators Postgraduate Training Programme in the Pedagogical Use of Computational and Information Technology in Secondary Education, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 1999-2000 (περισσότερες πληροφορίες),

The DEKA Project Διερεύνηση με Εργαλεία για τα Κλάσματα και τις Αναλογίες - Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ),  Κ.Π.Σ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1, 1998 (περισσότερες πληροφορίες).

Επιστροφή στην αρχή

Υπουργείο Ανάπτυξης

The Polymechanon Project – The ETL spin-off Exploratorium , Ministry of Development, General Secretariat for Research and Technology (περισσότερες πληροφορίες),

 The Ellinourgimata Project Development of interactive applications for inquiry-based learning in the area of ancient Greek technology, from historical, technological and mathematical perspectives, Demonstrating ancient technology using ICT for teaching its importance, Greek Ministry of Development, 3rd Community Operational Framework Programme "Competitiveness", 2003-2005 (περισσότερες πληροφορίες),

The MEKAST Project Study of educational processes based on innovations that take advantage of Information Technology, Ministry of Development, General Secretariat for Research and Development, Program of supporting Researchers (P.En.E.d.), Interdisciplinary Research approaches in Educational issues, Project No 8463 (περισσότερες πληροφορίες),

 The LeGa Project Innovation in educational practice. Learning through models and games, Ministry of Development, General Secretariat for Research and Development, Development and demonstration of innovative products and service of e-learning, Project No: 26, Action: 3.3.1-Actions of Research and Technological Development in Information Society (περισσότερες πληροφορίες),

The IPER Project Targeted Research Grants, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development (περισσότερες πληροφορίες),

The Thranio Project Reusable software components for the authoring of high quality educational software for investigational activity, General Secretariat for Research and Technology, E.P.E.T. II, Project No 78, 1999-2001 (περισσότερες πληροφορίες),

The YDEES Project Development of Popular Computational Tools for General Education: The Computer as Medium for Investigation, Expression and Communication for All in the School, General Secretariat for Research and Technology, E.P.E.T. II, Project No 726, 1995-1998 (περισσότερες πληροφορίες),

Επιστροφή στην αρχή


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ