Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αρχιτεκτονική ανάπτυξης διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση


Ψηφίδες διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση


Εκπαιδευτικό Λογισμικό: ‘Μικρόκοσμοι’ διερευνητικής μάθησης


Σχέδια Δραστηριοτήτων (‘Σενάρια’) διερευνητικής μάθησης


Αρχιτεκτονική ανάπτυξης διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση

Το Ε.Τ.Τ. ήταν ο βασικός παιδαγωγικός συνεργάτης στην ανάπτυξη του λογισμικού 'Αβάκιο' από την Ε.Μ. 3 του Ι.Τ.Υ. (1993-2002), που αποτελεί πλατφόρμα δευτερογενούς ανάπτυξης διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση. Η ανάπτυξη του Αβάκιου έχει βασιστεί στην αρχιτεκτονική των ψηφίδων. Ψηφίδες είναι λογισμικά που αποτελούν τους δομικούς λίθους για την κατασκευή λογισμικού σύνθετης λειτουργικότητας. Η συνεισφορά του Ε.Ε.Τ. έγκειται στην τεκμηρίωση και τις λειτουργικές προδιαγραφές βασικών χαρακτηριστικών του Αβάκιου που το καθιστούν πρωτότυπο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι

- οτι αποτελεί διερευνητικό λογισμικό,

- η προγραμματιστικότητα (scriptability) ως μέσο δευτερογενούς ανάπτυξης,

- η διαθεματικότητα και η δυνατότητα σύνθετης λειτουργικότητας.

Επιπλέον, το Ε.Ε.Τ., συνεισέφερε με τη συνεχή ανταπόκριση για τη βελτίωση και επιδιόρθωση πρότυπων εκδόσεων του Άβάκιου’ αντλώντας από την εμπειρία εφαρμογής του σε σχολικές κοινότητες και σε πανεπιστημιακά μαθήματα στο Ε.Ε.Τ.
Ψηφίδες διερευνητικού λογισμικού για την εκπαίδευση

Στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ε.Μ. 3 του Ι.Τ.Υ., το Ε.Ε.Τ. συνέλαβε, τεκμηρίωσε και περιέγραψε τις λειτουργικές προδιαγραφές ψηφίδων για μαθηματικές διερευνήσεις. Οι ψηφίδες αυτές ήταν:

- Γλώσσα προγραμματισμού,

- Χελώνα,

- Καμβάς,

- Μεταβολέας,

- Δι-διάστατος Μεταβολέας,

- Σύνολο,

- Ερώτηση,

- Βάση Δεδομένων.

Το Ε.Ε.Τ. διαμόρφωσε επίσης ψηφίδες που είχαν ήδη αναπτυχθεί ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμες για μαθηματική διερεύνηση, όπως τις ψηφίδες Χάρτης και Περιηγητής (για δραστηριότητες χαρτογράφησης). Οι ψηφίδες περιγράφονται και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 'Αβάκιου'.
Εκπαιδευτικό Λογισμικό: ‘Μικρόκοσμοι’ διερευνητικής μάθησης

Το εργαστήρι αποτελεί κοιτίδα εξειδίκευσης στη δευτερογενή ανάπτυξη διερευνητικού λογισμικού ποικιλίας και διαθεματικού συνδυασμού αντικειμένων, όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η γεωγραφία, η ιστορία, η γλώσσα και η πληροφορική.

- Εργαλεία δημιουργίας μικρόκοσμων ευρείας εφαρμογής.

- Μικρόκοσμοι για το Δημοτικό εφαρμοσμένοι σε πραγματικές σχολικές συνθήκες.

- Μικρόκοσμοι για το Γυμνάσιο – Λύκειο εφαρμοσμένοι σε πραγματικές σχολικές συνθήκες.

- Μικρόκοσμοι ανεπτυγμένοι στο εργαστήριο για τις ανάγκες κατάρτισης εκπαιδευτικών και φοιτητών στην δευτερογενή ανάπτυξη λογισμικού (‘Μισοψημένοι’ Μικρόκοσμοι).

- Μικρόκοσμοι ανεπτυγμένοι από συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς.

- Μικρόκοσμοι σε πειραματικό – ερευνητικό στάδιο ανάπτυξης στο εργαστήρι.

- Μικρόκοσμοι ανεπτυγμένοι στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.
Σχέδια Δραστηριοτήτων (‘Σενάρια’) διερευνητικής μάθησης

Στο εργαστήρι επινοήθηκε η ιδέα του ‘Σχεδίου διερευνητικής δραστηριότητας βασισμένης σε εργαλεία Σύγχρονης Τεχνολογίας’ που αργότερα ονομάστηκε ‘Σενάριο’ και διαδόθηκε ευρέως. Η ειδική αξία των ‘σεναρίων’ είναι οτι περιλαμβάνουν τεκμηρίωση όλων των πτυχών της σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε αυτή να αποτελεί παιδαγωγική καινοτομία. Οι πτυχές αυτές περιγράφονται στον ‘Οδηγό ανάπτυξης σεναρίων’ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των έργων ΥΔΕΕΣ και ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Τα σενάρια που αναπτύχθηκαν στο εργαστήρι ταξινομούνται στις κατηγορίες που ακολουθούν και αναπτύχθηκαν στα έργα ΥΔΕΕΣ, IMEL, ΘΡΑΝΙΟ, NETLogo, ΔΕΚΑ, C CUBE, E56, E42.

- Σενάρια για το Δημοτικό που εφαρμόστηκαν σε πραγματικές σχολικές συνθήκες.

- Σενάρια για το Γυμνάσιο – Λύκειο εφαρμοσμένα σε πραγματικές σχολικές συνθήκες.

- Σενάρια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια έργων Ε&Α

- Σενάρια που αναπτύχθηκαν από συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς


>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ