Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ολοκληρωμένες Διατριβές

Διατριβές σε Εξέλιξη

 

Ολοκληρωμένες Διατριβές

Ζάντζος Ιωάννης

Νοήματα σχετικά με την έννοια της καμπυλότητας στο χώρο που αναπτύσσουν μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Μαθηματικών με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας.

2016

Καλογερία Ελισάβετ

Διδακτικοί σχεδιασμοί καθηγητών μαθηματικών σε επιμορφωτικά πλαίσια με αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.

2014

Μουστάκη Φωτεινή

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτική μαθημάτων ειδικότητας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2013

Λάτση Μαρία

Λογικομαθηματικές έννοιες που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζονται από εργαλεία Σύγχρονης Τεχνολογίας.

2011

Αλεξοπούλου Έφη

Η μαθησιακή διαδικασία κατά την πλοήγηση στο χώρο με τρισδιάστατα ψηφιακά παιχνίδια βασισμένα σε τεχνολογίες διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας.

2011

Γαβρίλης Κώστας

Δημιουργία νοημάτων, σχετικών με τις τριγωνομετρικές μεταβολές, με τη βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων.

2010

Κεΐσογλου Στέφανος

Μελέτη της κατανόησης μαθηματικών εννοιών από μαθητές μέσα από διαδικασίες μαθηματικοποίησης σε περιβάλλον που συνδυάζει φυσικά και υπολογιστικά δυναμικά διασυνδεδεμένα εργαλεία.

2010

Φράγκου Όλγα

Η μαθησιακή διαδικασία κατά την επεξεργασία κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας σε διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις Σύγχρονες Τεχνολογίες.

2009

Κασκαντάμη Μαρία

Η κατάρτιση των φιλολόγων στη Σύγχρονη Τεχνολογία και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

2009

Μακρή Κατερίνα

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συμβατικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

2009

Ψυχάρης Γιώργος

Ανάπτυξη νοημάτων για τις έννοιες λόγου και αναλογίας σε προβλήματα αυξομείωσης γεωμετρικών κατασκευών με χρήση ειδικών εργαλείων Υπολογιστικής Τεχνολογίας.

2005

Γιαννούτσου Νικολέτα

Μαθησιακή διαδικασία στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος βασισμένου στη χρήση εργαλείων Νέων Τεχνολογιών.

2005

Τρούκη Εύη

Λεκτική επικοινωνία των μαθητών και διερευνητική μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών.

2002

Κωλέτσος Θεόδωρος

Μελέτη των αλληλεπιδράσεων συνεργαζόμενων μαθητών και διδάσκοντος σε περιβάλλον μαθηματικού μικρόκοσμου βασισμένου σε εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας.

2002

Αργύρης Μιχάλης

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πρακτικής δασκάλων σε περιβάλλον σχεδιασμένο για συνεργατική, διερευνητική μάθηση με τη χρήση ανάλογων υπολογιστικών εργαλείων.

2001

Διατριβές σε Εξέλιξη

Ξένος Μάριος

Σχεδιασμός και αξιολόγηση υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη εποικοδομιστικών δραστηριοτήτων μαθητών.

Σε εξέλιξη

Διαμαντίδης Δημήτρης

Περιγραφή του ρόλου των εκπαιδευτικών μαθηματικών που έχουν επιμορφωθεί και χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική

Σε εξέλιξη

Γριζιώτη Μαριάνθη

Κατασκευή νοημάτων για τον προγραμματισμό από μαθητές Γυμνασίου και ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης, καθώς τροποποιούν ψηφιακά παιχνίδια.

Σε εξέλιξη

Παναγιώτου Ευρύκλεια

Εξέλιξη ικανοτήτων επιχειρηματολογίας σε πλαίσιο διαλόγου κατά το συνεργατικό σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών.

Σε εξέλιξη

  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ