Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 

 

 

 Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο διδακτικό έργο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των καθηγητικών σχολών,

 Να προσφέρει επιμορφωτικό έργο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς,

 Να συμβάλλει στη γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση,

 Να συνεισφέρει στην παραγωγή νέας ιδεολογίας για το ρόλο του σχολείου στην αυριανή κοινωνία,

 Να αναπτύξει γνώση για τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση των Σ.Τ.,

 Να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και υλικό αξιοποίησης των Σ.Τ. για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό,

  Να υποστηρίξει το αναπτυξιακό έργο της πολιτείας σχετικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την αξιοποίηση των Σ.Τ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ