Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Συνέδρια Δράσεις Διάφορα
 

Συνέδρια

Constructionism 2014 – Constructionism and Creativity, 19-23 Αυγούστου, Βιέννη - Αυστρία, Vienna University of Technology (http://constructionism2014.ifs.tuwien.ac.at/)

 

Conference Chairs

Gerald Futschek

Chronis Kynigos

 
NDSTE 2014 – 1st International Conference on New Developments in Science and Technology Education, 29-31 Μαϊου, Κέρκυρα, Corfu Holiday Palace (http://ndste2014.weebly.com/)

Διοργανωτές

Martin Riopel

Zacharoula Smyrnaiou

Επιστροφή στην αρχή

Constructionism 2012 – Theory, Practice and Impact, 21-25 Αυγούστου, Αθήνα, Ξενοδοχείο Metropolitan (http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/)

Download Poster

Επιστροφή στην αρχή


 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ