Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

The M C SQUARED Project A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity, FP7, ICT-2013.8.1 - Technologies and scientific foundations in the field of creativity (Project No: 610467), 2013-2016 (περισσότερες πληροφορίες).

Υπουργείο Παιδείας

Ψηφιακό Σχολείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2007-2013 (περισσότερες πληροφορίες),

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη Άξονες 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) - Συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου - Σύμπραξη φορέων: Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) (περισσότερες πληροφορίες).

Επιστροφή στην αρχή


        
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ