Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης Επιστημονικά Περιοδικά Διάφορα
 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 
AFFILIATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχή

Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης

Interactive Physics
http://www.interactivephysics.com

Modellus
http://modellus.fct.unl.pt/

Mathematica
http://www.wolfram.com/

Maple
http://www.maplesoft.com/

Stella
http://www.hps-inc.com/

SimCalc
http://www.simcalc.umassd.edu/

Geometer Sketchpad
http://www.keypress.com/sketchpad/

CABRI Geometre
http://www.cabri.com/

Agent Sheets
http://www.agentsheets.com

Microworlds Pro
http://www.Lcsi.ca

Imagine
http://www.imagineit.com/

Fathom
http://www.fathom.com/

ToonTalk
http://www.toontalk.com/

Geogebra
http://www.geogebra.org/cms/

 

Boxer
http://www.soe.berkeley.edu/boxer/index.html

Tabletop
http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/eduall.aspx

Function Probe
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=1

Fathom
http://www.fathom.com/

MiGen
http://migenproject.wordpress.com/

Modelling4all - Behaviour Composer
http://m.modelling4all.org/index.html

NetLogo
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml

MoPiX 2.0
http://mopix2.appspot.com

Scratch
http://scratch.mit.edu/

BYOB - Build Your Own Blocks (a/k/a SNAP!)
http://byob.berkeley.edu/

Επιστροφή στην αρχή

Επιστημονικά Περιοδικά

Educational Studies in Mathematics

International Journal for Computers and Mathematical Learning

For the Learning of Mathematics

Journal of Educational Computing Research Themes in Education

Journal of Mathematical Behaviour

Interactive Learning Environments

Journal of Classroom Interaction

Cognition and Instruction

Computers and Education

Educational Research

Educational Review

Educational Studies in Mathematics

Journal of Mathematical Behavior

Journal for Research in Mathematics Education

The International Journal on Mathematics Education - Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)

Επιστροφή στην αρχή


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ