Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

 

Προπτυχιακά

 • Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

- Μάθημα 62ΠΔ71 – Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ι

- Μάθημα 62ΠΔ72 – Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ΙΙ

Επιστροφή στην αρχή

 • Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

- Μάθημα 12872 – Παιδαγωγικά Ι

- Μάθημα 12692 – Διδακτική των Μαθηματικών με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Επιστροφή στην αρχή

 • Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

- Μάθημα 10Υ601 – Εκπαίδευση Ι

- Μάθημα 10Ε601 – Εκπαίδευση ΙI

Επιστροφή στην αρχή

 • Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

- Μάθημα 13Α610 – Παιδαγωγικά

Επιστροφή στην αρχή

 • Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

- Μάθημα 701 – Διδακτική της Χημείας

Επιστροφή στην αρχή

 

Μεταπτυχιακά

 • "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" – Κατεύθυνση: "Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

- Μάθημα ΘΠ07 – Εισαγωγικό μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών

- Μάθημα ΨT01 – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση

- Mάθημα ΨΤ02 – Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων βασισμένων στις Ψηφιακές Τεχνολογίες

- Μάθημα ΨΤ03 Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού

- Μάθημα ΨΤ04 – Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα

- Μάθημα ΨΤ05 – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ομαδοσυνεργατική Μάθηση

- Μάθημα ΨΤ06 – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση

- Μάθημα ΨΤ07 – Συνθετική Εργασία Α' Έτους

- Μάθημα ΨΤ00 – Διπλωματική Εργασία

Ιστότοπος Π.Μ.Σ: http://thepae.ppp.uoa.gr/

Επιστροφή στην αρχή

 • "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμήμα Παιδαγωγικής

- Μάθημα Δ2 – Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

- Μάθημα Δ9 – Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στα Μαθηματικά

Επιστροφή στην αρχή

 • "Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας" – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας

- Μάθημα Δ015 – Σεμινάριο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικό-Ακουστικά Μέσα

Επιστροφή στην αρχή

 • "Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες" – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

- Μάθημα ΝΤ01 – Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Εφαρμογές

- Μάθημα ΝΤ02 – Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

- Μάθημα ΝΤ03 – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

- Μάθημα ΝΤ04 – Διδακτική Μεθοδολογία

- Μάθημα ΝΤ05 – Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες

- Μάθημα ΝΤ06 – Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ07 – Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή Διαδικασία

- Μάθημα ΝΤ08 – Ομαδοσυνεργατική / Επικοινωνιακή Διαδικασία με Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ09 – Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ10 – Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού

- Μάθημα ΝΤ11 – Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ12 – Σχολική Τάξη και Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ13 – Δια Βίου Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες

- Μάθημα ΝΤ14 – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

- Μάθημα ΝΤ15 – Διδακτική Άσκηση

- Μάθημα ΝΤ00 – Διπλωματική Εργασία

Ιστότοπος Π.Μ.Σ: http://dimente.ppp.uoa.gr/

Επιστροφή στην αρχή

 

Τα περισσότερα μαθήματα διατίθενται στην Πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Αθηνών:

http://eclass.uoa.gr/


         
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ