Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

Το παραμετρικό πρόγραμμα που σας δίνεται βάζει τη ‘χελώνα’ να φτιάχνει ένα ορθογώνιο τρίγωνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές έχουν να κάνουν με τις τιμές των δύο παραμέτρων. Μπορείτε να βρείτε τι εκπροσωπεί η κάθε παράμετρος; Μπορείτε να βρείτε ζεύγη τιμών για τις οποίες το σχήμα φαίνεται ορθογώνιο; Να κάνετε εικασίες για τη σχέση μεταξύ των τιμών αυτών; Έχετε τους δύο μεταβολείς για να κάνετε πειράματα. Όταν βρείτε τη σχέση μπορείτε να ‘διορθώσετε’ το πρόγραμμα ώστε να φτιάχνει πάντα ορθογώνιο!!

Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές των Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Δίνεται στο μαθητή ένα πρόγραμμα ‘ημιτελές’ που φτιάχνει το επιθυμητό ορθογώνιο τρίγωνο μόνο για ορισμένες τιμές των δύο παραμέτρων του. Ο μαθητής το χρησιμοποιεί

για να κάνει πειράματα με στόχο να ανακαλύψει το είδος της σχέσης μεταξύ των τιμών των παραμέτρων. Στη φαρέτρα του έχει τους δύο ‘μεταβολείς’, το μονοδιάστατο και τον δι-διάστατο. Μπορεί έτσι να μεταβάλει το σχήμα δυναμικά. Όταν βρεί τη σχέση μπορεί να ‘διορθώσει’ το πρόγραμμα και με τους μεταβολείς να ‘ζωντανέψει’ το ορθογώνιο παρατηρώντας την περιοδικότητα που διέπει τις γωνιακές του σχέσεις. Στο τέλος μπορεί να σχεδιάσει το δικό του ‘ημιτελές’ πρόγραμμα και να το δώσει σε συμμαθητή του να το ‘διορθώσει’.


download


-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Με το λογισμικό ‘Δημιουργός παιχνιδιών’ μπορείτε να σχεδιάστε και να φτιάξετε ψηφακά παιχνίδια για τους συμμαθητές σας! Τα παιχνίδια έχουν έναν περιηγητή τον οποίο ο παίκτης μπορεί να οδηγεί στην περιοχή. Εσύ όμως μπορείς να βάλεις τους δικούς σου κανόνες σχετικά με το τι θα συμβεί στον περιηγητή όταν συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, από το να πέσει στη λίμνη μέχρι να τσουγκρίσει σε ένα δέντρο. Ας προσπαθήσει τότε ο συμμαθητής σου να οδηγήσει τον περιηγητή από την μία πλευρά στην άλλη!

Στην δραστηριότητα ‘δημιουργός παιχνιδιών’ οι μαθητές κατασκευάζουν ή τροποποιούν παιχνίδια. Η κατασκευή των παιχνιδιών βασίζεται στη σύνθεση κανόνων του τύπου «αν συμβαίνουν αυτά, τότε κάνε εκείνο / α», δηλαδή χειρισμού γεγονότων. Για να

συνθέσουν τέτοιους κανόνες τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους μία σειρά από «δομικούς λίθους» τύπου «συνθήκη» και μία σειρά από δομικούς λίθους τύπου «δράση»(π.χ αν είσαι κοντά στο δράκο, στρίψε 180 μοίρες και τρέξε). Ένα σύνολο κανόνων ‘κυβερνά’ τη συμπεριφορά του περιηγητή τον οποίον ο παίκτης πρέπει να οδηγήσει σε μήκος διαδρομής που θα του ορίσει ο σχεδιαστής του παιχνιδιού. Μέσα από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και το παίξιμο τέτοιων παιχνιδιών τα παιδιά αναπτύσσουν λογικο-μαθηματικές ικανότητες σχετικές με την αιτιότητα, την εικασία και τη διαδικασία μέσα από την οποία εξάγεται ένα συμπέρασμα.


download
>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ