Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Ένας αρχιτέκτονας γεφυριών χρειάζεται να σκεφτεί και να σχεδιάσει πολύ προσεκτικά πολλά πράγματα. Ένα είναι η γεωμετρία των γεφυριών. Μπορείτε να τον βοηθήστε φτιάχνοντας ένα μοντέλο τοξοειδούς γέφυρας; πώς φτιάχνουμε ένα τόξο; Τι και πώς αλλάζει σε ένα τόξο; μπορώ να ξέρω από πριν το μήκος, το πλάτος ή την καμπυλότητα του; Με το μικρόκοσμο των γεφυριών ξεκινάς με ένα πρόγραμμα που μπορεί να φτιάξει και τόξα. Μπορείς να το διορθώσεις ώστε να φτιάξεις ένα μοντέλο γεφυριών για τον αρχιτέκτονα; Πολύ θα το εκτιμήσει!

Η δραστηριότητα αυτή είναι από τις πιο δημοφιλείς στα σχολεία μας. Έχει εφαρμοστεί στην έκτη Δημοτικού και την Πρώτη Γυμνασίου. Οι μαθητές πειραματίζονται με την έννοια του γεωμετρικού τόξου και να ανακαλύπτουν σταδιακά τις βασικές του

ιδιότητες: τις έννοιες καμπυλότητας, μήκους καμπύλης και εύρους του τόξου, την έννοια της πολυγωνικής προσέγγισης της καμπύλης, τη σχέση τόξου και χορδής και πολλές άλλες έννοιες που χρειάζονται για τη χρήση και κατανόηση αυτών εδώ. Για τα πειράματά τους οι μαθητές χρησιμοποιούν συμβολικές και γραφικές αναπαραστάσεις συνθετικά. Φτιάχνουν παραμετρικά προγράμματα και χειρίζονται εργαλεία που μεταβάλουν δυναμικά τα γραφικά καθώς αλλάζει η τιμή της παραμέτρου με φαινομενικά συνεχή τρόπο. Έτσι φτιάχνουν μια ‘μηχανή’ γεφυριών που μπορεί να αλλάζει το πλήθος και τα στοιχεία των τοξοειδών καμαρών τους. Συζητούν τα συμπεράσματά τους και κατασκευάζουν πολλές γέφυρες τις οποίες εμπλουτίζουν με ελεύθερη σχεδίαση.


download


-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού είναι συναρπαστικό και το έχουμε παίξει σχεδόν όλοι μας. Με το λογισμικό ‘χαρτογράφος’ μπορείς να φτιάξεις εσύ ο ίδιος το παιχνίδι αυτό και μάλιστα όχι ένα αλλά όσα διαφορετικά θέλεις! Μπορείς να βάλεις τους δικούς σου κανόνες, να φτιάξεις χάρτη επιλέγοντας τη δική σου περιοχή και να βάλεις στο χάρτη όποια αντικείμενα νομίζεις. Μπορείς να σκαρφιστείς τους δικούς σου γρίφους και το δικό σου θησαυρό!

Η δραστηριότητα ‘κρυμένος θησαυρός’ έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός μικρού αλλά πολυδιάστατου λογισμικού και εφαρμόστηκε στο σχολείο με μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Στην αρχή οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του χαρτογράφου. Κατασκευάζουν το περίγραμμα των κτιρίων

της περιοχής χρησιμοποιώντας παραμετρικά προγράμματα που οδηγούν μια ‘χελώνα’ – γράφο στην οθόνη. Τα τοποθετούν σε κλίμακα της επιλογής τους, προσέχοντας ο προσανατολισμός και οι αποστάσεις να είναι επίσης σε κλίμακα, κάνοντας πειράματα αλλάζοντας τιμές στις παραμέτρους με εργαλεία δυναμικής μεταβολής. Χρησιμοποιούν έτσι την έννοια της κλίμακας, του προσανατολισμού, της αναλογίας, των συστημάτων αναφοράς. Στη συνέχεια επιλέγουν αντικείμενα που θέλουν να χαρτογραφήσουν, τοποθετούν αντίστοιχα εικονίδια στο χάρτη και συνδέουν τα εικονίδια με πληροφορίες για τα αντικείμενα αυτά. Τέλος, φτιάχνουν τους δικούς τους γρίφους – οι οποίοι προϋποθέτουν την επεξεργασία της πληροφορίας μέσα από το λογισμικό για τον εντοπισμό των αντικειμένων - και παίζουν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Διαθεματική δραστηριότητα με κύριο άξονα την αντίληψη του χώρου, του προσανατολισμού και της συμβολικής αναπαράστασης χωρικών αντικειμένων και σχέσεων.


download
>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ