Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Χελωνόκοσμος
Εργαλείο δημιουργίας μικρόκοσμων για τα μαθηματικά. Αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Αρχικά χρησιμοποιθήκε στα πλαίσια συνεργασίας του Εργαστηρίου με περιορισμένο αριθμό σχολείων. Στη συνέχεια μέσω της 'Οδύσσειας' διατέθηκε σε μεγάλο αριθμό σχολείων (περί τα 385) της Βασικής Εκπαίδευσης.


Χελωνόκοσμος + εγχειρίδιο χρήσης-------------------------------------------------------------------------------------------------


Ταξινομούμε
Εργαλείο δημιουργίας μικρόκοσμων για τα τη διαχείριση δεδομένων. Αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Αρχικά χρησιμοποιθήκε στα πλαίσια συνεργασίας του Εργαστηρίου με περιορισμένο αριθμό σχολείων. Στη συνέχεια μέσω της 'Οδύσσειας' διατέθηκε σε μεγάλο αριθμό σχολείων (περί τα 385) της Βασικής Εκπαίδευσης.


Ταξινομούμε + εγχειρίδιο χρήσης


>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ