Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: ‘Intercultural Microworld courseware for Exploratory Learning’ IMEL, SOCRATES, 25136-CP-2-96-1-GR-ODL

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, SOCRATES, Open and Distance Learning.

Ανάδοχος Φορέας: I.T.Y.

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: E.E.T., Institute of Education, University of London (Department of Mathematical Sciences), University of Lisbon (Faculty of Science, Department of Education), University of Hull (Center for Teaching and Learning Support), Center of Contemporary Music Research.

Σχολεία στην Ελλάδα: Δημοτικό Καλλονής Λέσβου, Σχολή Καραβάνα Λάρισας.

Αντικείμενο έργου:       Ανάπτυξη διερευνητικού λογισμικού με τη μέθοδο της αρχιτεκτονικής των ψηφίδων για την υποστήριξη ‘σεναρίων συνεργατικής διερευνητικής μάθησης’ ανεπτυγμένων από ερευνητικά κέντρα επιστημών της αγωγής.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Α) Σχεδιασμός και τεκμηρίωση λειτουργικών προδιαγραφών των ψηφίδων ‘Βάση δεδομένων’ (δηλ. Μία σχεσιακή βάση δεδομένων με τη μορφή πινάκων και των αντίστοιχων πράξεων μεταξύ τους), ‘Σύνολο’ (δηλαδή διαγράμματα Venn για την εικονική αναπαράσταση δεδομένων) και ‘Ερώτηση’, δηλαδή η δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων μέσω της άλγεβρας Boole).

Β) Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας ‘διερεύνησης’ με από απόσταση συνεργασία μεταξύ δύο σχολικών τάξεων (ηλικίες 11-12)

Γ) Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την κοινωνική ενορχήστρωση διαδικτυακής συνεργατικής διερευνητικής δραστηριότητας και εστίαση στην εξέλιξη του τρόπου της από απόσταση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Έργο ΕΕΤ: Παραδοτέο με το αναλυτικό Σχέδιο της δραστηριότητας με τίτλο ‘Επικοινωνία για συνάντηση’. Δημοσιεύσεις. Ο μικρόκοσμος της διερεύνησης του κόστους του ταξιδιού.

URL http://www.cti.gr/RD3/Eng/EduTech/IMEL.htm  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ