Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: Ε42: “Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στην Β’Βάθμια Εκπαίδευση”

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ανάδοχος Φορέας: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α.

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.

Αντικείμενο έργου:       Η κατάρτιση έμπειρων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Μαθηματικών, Φυσικών και Φιλολόγων ώστε να γίνουν επιμορφωτές στην αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του αντικειμένου τους. Το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών ήταν:

- Να παρέχει σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση σε θέματα επιστημών της αγωγής και ειδικών διδακτικών με την αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών

- Να θέτει τον επιμορφούμενο σε ρόλο που ενεργά σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στη χρήση εργαλείων Η/Υ και δικτυακής τεχνολογίας

- Να παρέχει στους επιμορφούμενους δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης με τα σχετικά βασικά εργαλεία πληροφορικής και με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό

- Να παρέχει γνώσεις και εμπειρία μεθόδων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, εμψύχωσης εκπαιδευτικών και ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους δραστηριότητας και ικανότητας ώστε να αξιοποιούν ενεργά τα εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας και το διαδίκτυο, αναπτύξουν στους επιμορφούμενους στάσεις σύγχρονων επαγγελματιών και τη συνακόλουθη ενημέρωσή τους για δυνατότητες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα με μακροχρόνιο και αποδοτικό τρόπο.

Μετά το τέλος της κατάρτισης, στόχος ήταν ο κάθε εκπαιδευτικός:

- Nα είναι σε θέση να παρεμβαίνει στο σχολείο με στόχο την εγκαθίδρυση σύγχρονης διδακτικής

- Nα είναι άρτια καταρτισμένος στο γνωστικό του αντικείμενο καθώς και στη λειτουργία και τις μεθόδους αξιοποίησης των νέων εργαλείων

- Nα έχει επιστημονική κατάρτιση για τη φύση και τη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας

- Nα έχει το ρόλο του εμψυχωτή και να συμπαρασύρει τους εκπαιδευτικούς, που επιμορφώνει, στη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και του διαδικτύου στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τους.

Ρόλος ΕΕΤ: Ανάδοχος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Διδασκαλία των μαθημάτων: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Θέματα Σύγχρονης Διδακτικής, Μεθοδολογία Επιμόρφωσης, Ειδική Διδακτική-Εργαστηριακή Δραστηριότητα για τα Μαθηματικά, την Ιστορία, τη Φυσική και τη Γλώσσα.

Έργο ΕΕΤ: Εκπαιδευτικό Υλικό. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ