Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: Διερεύνηση με Εργαλεία για τα Κλάσματα και τις Αναλογίες (ΔΕΚΑ)

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ.Ε.Π.Θ. / Π.Ι., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1., Σ.Ε.Π.Π.Ε.

Ανάδοχος Φορέας: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α.

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: -

Υπεύθυνος έργου: Χ. Κυνηγός

Συνεργαζόμενα σχολεία: 4ο Δημοτικό Λάρισας, Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού, Δημοτικό Καλλονής Λέσβου, Γυμνάσιο Καλλονής Λέσβου, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών

Αντικείμενο έργου:       Η ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων και σχεδίων ερευνητικής – βιωματικής δραστηριότητας για την έννοια της αναλογίας στα μαθηματικά. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εφαρμογή σε πέντε πειραματικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος για τους μαθητές.

Ρόλος ΕΕΤ: Ανάδοχος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων για την κατανόηση της έννοιας της αναλογίας και των κλασμάτων με βιωματικά και λογισμικά εργαλεία. Ανάπτυξη λογισμικού και των αντίστοιχων ‘σεναρίων’ για δημιουργικές και διερευνητικές δραστηριότητες με την έννοια της αναλογίας και των κλασμάτων. Εφαρμογή των δύο δραστηριοτήτων σε πέντε σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και έρευνα στην κατανόηση των εννοιών αυτών από τους μαθητές.

Έργο ΕΕΤ: Εκπαιδευτικό Υλικό για το Μαθητή και τον Εκπαιδευτικό, για α) τις δραστηριότητες με μικρόκοσμους του Χελωνόκοσμου για την έννοια της αναλογίας (βλ. δραστηριότητα ‘Γράμματα’) και β) τις δραστηριότητες με το βιωματικό υλικό.

URL: http://users.otenet.gr/~4school/SEPPE.htm  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ