Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 

2013

CREME 8 – Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education Manavgat-Side, Antalya, Turkey, 6 10 February, 2013 (http://cerme8.metu.edu.tr/)

IDC 2013 – Interaction Design and Children New York, USA, 24 27 June, 2013 (http://idc2013.org/)

 ITEEC 2013 – Workshop on Interactive technologies that enhance children’s creativity, IDC 2013 – New York, USA, 24 – 27 June, 2013 (http://itecc.paragraphe.info/)

 WEEC 2013 – 7th World Environmental Education Congress – Environmental Education in Cities and Rural Areas: Seeking Greater Harmony – Marrakech, Morocco, 9 – 14 June, 2013 (http://www.weec2013.org/)

ALPINE RENDEZ–VOUS 2013 – Workshop No8: Scaffolding Inquiry-Based Science Learning (IBSL) with computer environment – Villard–de–Lans, Vercors, French Alps, 28 January – 1 February, 2013 (http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2011/ecgbl11-home.htm)

PME 37 – 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education – Kiel, Germany, 28 July – 2 August, 2013 (http://www.pme2013.de/en)

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη – Σύρος, 21 – 23 Ιουνίου, 2013 (http://www.e-diktyo.eu/)

Επιστροφή στην αρχή

2012

CONSTRUCTIONISM 2012 – Theory, Practice and Impact, organized by partner ETL/NKUA – Athens, Greece, 21 – 25 August, 2012 (http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr/)

ICME 2012 – 12th International Congress on Mathematical Education – Seoul, Korea, 8 – 15 July, 2012 (http://icme12.org/)

COLLOQUE HOMMAGE à Michèle Artigue 2012 – La didactique des mathématiques: approches et enjeux – Paris, France, 31 May – 2 June, 2012 (http://www.colloqueartigue2012.fr/)

COLLOQUE INTERNATIONAL 2012 – Formes d'éducation et processus d'émancipation, Rennes, France, 22 - 24 May, 2012 (http://esup.espe-bretagne.fr/colloque_cread_2012/index.jsp)

IICE 2012 – Ireland International Conference on Education – Dublin, Ireland, 29 - 31 October, 2012 (http://www.iicedu.org/

CSEDU 2012 - 4th International Conference on Computer Supported Education – Porto, Portugal, 16 – 18 April, 2012 (http://www.csedu.org/?y=2012)

IST-AFRICA 2012 - Conference & Exhibition, Thematic Area: Technology Enhanced Learning and ICT Skills (Case Study) – Tanzania, Africa, May, 2012 (https://www.ist-africa.org/Conference2012/)

CBLIS 2012 - 10th International Conference on Computer Based Learning in Science – Barcelona, Catalonia/Spain, 26 - 29 June, 2012 (http://cblis2012.crecim.cat/)

ICHE 2012 - The XXXII International Conference on Higher Education – Paris, France, 27 - 28 June, 2012 (http://www.waset.org/search?q=iche+2012)

CREATIVE ENGAGEMENTS 2012 - 8th Global Conference: Creative Engagements: Thinking with Children – Oxford, United Kingdom, 29 June - 1 July, 2012 (http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/education/creative-engagements-thinking-with-children/)

ΕΤΠΕ 2012 - 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" – Βόλος, 28 - 30 Σεπτεμβρίου, 2012 (http://hcicte2012.uth.gr/main/?language=el)

Επιστροφή στην αρχή

2011

PME 35 – Conference of the International Group of Psychology of Mathematics Education Ankara, Turkey, 10 – 15 July 2011 (http://www.arber.com.tr/pme35.org/index.php/home)

EARLI CONFERENCE 2011 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, “Education for a Global Networked Society” Exeter, United Kingdom, 30 August – 03 September 2011 (http://www.earli2011.org/nqcontent.cfm?a_id=1)

 CSCL 2011 – 9th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning – Connecting computer-supported collaborative learning to policy and practice – Hong Kong, China, 4 – 8 July 2011 (http://www.isls.org/cscl2011/index.htm)

 ICTMT10 – 10th International Conference on Technology in Mathematics Teaching – Enhancing Mathematics Education Through Technology – Portsmouth, United Kingdom, 5 – 8 July 2011 (http://ictmt10.org/)

ECGBL 2011 – 5th European Conference on Games Based Learning – Athens, Greece, 20 – 21 October 2011 (http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2011/ecgbl11-home.htm)

DIDAPRO 4 – Dida&STIC – Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) en milieu éducatif – Analyse de pratiques et enjeux didactiques – Patras, Greece, 24 – 26 October 2011 (http://www.ecedu.upatras.gr/didapro/)

INTED 2011 – International Technology, Education, Development Conference – Valencia, Spain, 7 – 9 March 2011 (http://www.iated.org/inted2011/)

GW 2011 – 9th International Gesture Workshop – Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction – Athens, Greece, 25 – 27 May 2011 (http://access.uoa.gr/gw2011/

6th Pan-Hellenic Teachers’ Conference for Information and Communication Technologies “Using ICTs in the Didactical Practice” – Syros, Greece, 6 – 7 May 2011 (http://www.e-diktyo.eu/)

7th Pan-Hellenic Conference on Science Education & ICT in Education – Alexandroupolis, Greece, 15 – 17 April 2011 (http://www.7sefepet.gr/)

4th Conference of the Greek Association for Research in Mathematics Education (GARME) – Ioannina, Greece, 14 December 2011 (http://enedim2011.uoi.gr/)

Επιστροφή στην αρχή

2010

PME 34 – Conference of the International Group of Psychology of Mathematics Education Belo Horizonte, Brazil, 18 – 23 July 2010 (http://pme34.lcc.ufmg.br/)

Constructionism 2010 Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century – Paris, France, 16 – 20 August 2010  (http://www.aup.edu/news/special_events/constructionism2010.htm)

IDC 2010 – 9th International Conference on Interaction Design and Children Barcelona, Spain, 9 – 12 June 2010 (http://iua.upf.edu/idc2010/index.htm)

Symposium DIDAPRO (in French) – HCICTE 2010 Korinthos, Greece, 23 – 26 September 2010 (http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/185.pdf

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” ΕΤΠΕ 2010 Κόρινθος, 23 – 26 Σεπτεμβρίου 2010 (http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/indexgr.html)

Επιστροφή στην αρχή

2009

PME 33 – Conference of the International Group of Psychology of Mathematics Education Thessaloniki, Greece, 19 24 July 2009 (http://www.pme33.eu/pme33/index.php?page=home)

CSCL 2009 – 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning CSCL Practices – Rhodes, Greece, 8 – 13 June 2009 (http://www.isls.org/cscl2009/)

CERME 6 6th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education Lyon, France, 28 January 1 February 2009 (http://www.inrp.fr/editions/editions-electroniques/cerme6/working-group-7

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕνΕΔιΜ) – Ρόδος, 29 – 31 Οκτωβρίου 2009 (http://enedim2009.ltee.gr/

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος, 8 10 Μαΐου 2009 (http://www.e-diktyo.eu/)

Επιστροφή στην αρχή

2008

ICME11 – 11th International Congress on Mathematics Education – Monterrey, Mexico, 6 – 13 July 2008 (http://st.icme11.org/

ICMI Symposium on the Occasion of the 100th Anniversary of ICMI, WORKING GROUP #4, Resources and technology throughout the history of ICMI Rome, Italy, 5 8 March 2008 (http://www.unige.ch/math/EnsMath/Rome2008/WG4/WG4.html)

SIMPAR 2008 – International Conference on Simulation, Modelling And Programming for Autonomous Robots, Venice, Italy, 3 – 7 November 2008 (http://monicareggiani.net/simpar2008/)  

Pan-Hellenic Conference with International Participation: Sciences in Education – Athens, Greece, 11 – 13 April 2008 (http://multimedia.biol.uoa.gr/Synedrio_katsor/Kedriki.htm)

6th Pan-Hellenic Conference with International Participation: Information and Communication Technologies in Education Limassol, Cyprus, 25 28 September 2008,  (http://www.etpe.gr/extras/view_proceedings.php?conf_id=23)

4ο Πανελλήνιο  Συνέδριο για τη Διδακτικής της Πληροφορικής Πάτρα, 28 – 30 Μαρτίου 2008 (http://www.etpe.gr/extras/view_proceedings.php?conf_id=21)

Επιστροφή στην αρχή

2007

The Kaleidoscope Network of Excellence – The Kaleidoscope Symposium – Berlin, Germany, 26 28 November 2007 (http://www.noe-kaleidoscope.org/group/symposium/)  

CERME 5 – 5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education – Larnaca, Cyprus, 22 26 February 2007 (http://ermeweb.free.fr/CERME5b/)

EuroLogo 2007 – 11th European Logo Conference –  40 Years of Influence on Education – Bratislava, Slovakia, 19 –  24 August 2007  (http://www.eurologo2007.org/)  

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕνΕΔιΜ) – Αλεξανδρούπολη, 23 – 25 Νοεμβρίου 2007 (http://carme2007.edu.duth.gr/

Επιστροφή στην αρχή

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ