Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: Δημιουργία και Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας στα Μαθηματικά με τη χρήση Δικτυακού και Διερευνητικού Λογισμικού

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Δράση ΥΠΕΡ, Μέτρο 2.2, 97 ΥΠ-48

Ανάδοχος Φορέας: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α.

Φορέας - χρήστης: Σχολές Καραβάνα Λάρισας

Υποψήφιος Διδάκτωρ: Γ. Ψυχάρης

Τριμελής επιτροπή: Επ. Καθ. Χ. Κυνηγός, Καθ. Μ. Κασσωτάκης, Λεκτ. Δ. Καραγεώργος

Αντικείμενο έργου:       Η εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με αντικείμενο την μελέτη των διαδικασιών κατασκευής νοημάτων όταν ομάδες μαθητών διερευνούν μαθηματικές έννοιες, με επίκεντρο την έννοια της αναλογίας, που είναι ενσωματωμένες σε μια σειρά κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων με χρήση υπολογιστικών εργαλείων συμβολικής έκφρασης και πειραματισμού.

Ρόλος ΕΕΤ: Ανάδοχος φορέας και επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Α) σχεδιασμός και δευτερογενής ανάπτυξη μικρόκοσμων για την έννοια της αναλογίας

Β) σχεδιασμός και ανάπτυξη του ‘σεναρίου’ ‘Η γραμματοσειρά’

Β) εφαρμογή των παραπάνω δραστηριοτήτων σε τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε στενή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα

Γ) τεκμηριωμένη περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της καινοτομίας με έμφαση στις διαδικασίες κατασκευής μαθηματικών νοημάτων από τους μαθητές και του ρόλου των διαθέσιμων εργαλείων σε αυτές.  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ