Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Title/Project Code: "Study of educational processes based on innovations that take advantage of Information Technology (ΜΕΚΑΣΤ)", #8463

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ, Πρόγραμμα Eνίσχυσης Eρευνητικού Δυναμικού (Π.Eν.E.Δ.), Τομέας 2.4.1. Διεπιστημονικές Ερευνητικές Προσεγγίσεις σε Θέματα Εκπαίδευσης.

Ανάδοχος Φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.

Αντικείμενο έργου:       Υποστήριξη - εκπαίδευση 3 Νέων Ερενητών – Υποψηφίων Διδακτόρων (Ν.Ε. – Υ.Δ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας που αναδύεται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα βασισμένα σε εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ενθαρρύνουν το διερευνητικό, δημιουργικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της μάθησης. Το έργο διέπει διαθεματική προσέγγιση που περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και της γλώσσας.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Σχεδιασμός και διεξαγωγή των 3 ερευνών.  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ