Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: O.E.C.D./CERI, I.C.T. Programme, A Case Study of School Improvement (Greece)

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανάδοχος Φορέας: Κ.Ε.Ε. (Προεδρία Μ. Κασσωτάκη, Α. Δημαρά)

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: -

Εθνικοί εκπρόσωποι: Καθ. Σ. Παπασταυρίδης, Αν. Καθ. Θ. Χατζηλάκος

Ερευνητικός Εκπρόσωπος – Υπεύθυνος Έρευνας: Επ. Καθ. Χ. Κυνηγός

Συνεργαζόμενα σχολεία: Γυμνάσιο Αιγίου, Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, Γυμνάσιο Μυτιλήνης, Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού, Δημοτικό Καλλονής Λέσβου

Αντικείμενο έργου:       Έρευνα – μελέτη περιπτώσεων - του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία στο εκπαιδευτικό έργο πέντε σχολείων με τουλάχιστο διετή σχετική εμπειρία για κάθε μια από τις 29 συμμετέχουσες χώρες.

Ρόλος ΕΕΤ: Εκπροσώπηση στον ΟΟΣΑ και ευθύνη – συντονισμός έργου.

Δραστηριότητες ΕΕΤ:

Έργο ΕΕΤ: Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Συν-επιμέλεια τόμου που θα εκδοθεί από το Κ.Ε.Ε.

URL: http://www.oecd.org/home  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ