Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: NETLogo: the European Educational Interactive Site.

Χρηματοδοτούσα Αρχή: European Community, Educational Multimedia Taskforce, Joint Call on educational Multimedia, MM1020, 1998-1999.

Ανάδοχος Φορέας: Σχολή Δούκα

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνεργαζόμενα σχολεία: Σχολή Δούκα, Σχολή Χιλλ, Σχολές Καραβάνα Λάρισας, All Souls Primary London.

Αντικείμενο έργου:       Ολοκληρωμένη ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για το Δημοτικό Σχολείο από συνεργαζόμενες ομάδες τεχνικών και παιδαγωγών. Ανάπτυξη διερευνητικού λογισμικού σε τέσσερα αντικείμενα (μαθηματικά, γεωγραφία, φυσική, μουσική) και χρήση σε 5 σχολεία για μάθημα ‘Διερεύνησης’ (ηλικίες 8-12). Πρώτος σχεδιασμός και υλοποίηση της πλατφόρμας ‘Αβάκιο’. .

Ρόλος ΕΕΤ: Στελέχη του εργαστηρίου συνεργάστηκαν με το ΙΤΥ που ήταν συνεργαζόμενος φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Ανάπτυξη δικτυακής υπηρεσίας για χρήστες συγκεκριμένης οικογένειας λογισμικών και έρευνα μαθησιακών και διδακτικών δραστηριοτήτων σε μια από κοινού διερεύνηση στα μαθηματικά μεταξύ πέντε σχολείων (Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα). Ηλικίες 11-14.

Έργο ΕΕΤ: Ο παράγοντας σχολικός οργανισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διεξαγωγή μιας καινοτομίας.

Για τα μαθηματικά: σημαντικές διαφορές στην επιστημολογία και τη διδακτική και σαφείς δυνατότητες για έμφαση στη διαδικασία μαθηματική σκέψης, στην καλλιέργεια κοινωνικοποιημένης μάθησης μαθηματικών εννοιών και τον ανασχεδιασμό του μαθήματος

Για την επικοινωνία: ανάπτυξη ικανοτήτων αποστασιοποίησης από συγκεκριμένες δράσεις, αναστοχασμού και πλαισίου κοινωνικοποιημένης μάθησης  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ