Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: «LeGa. Καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Μάθηση μέσα από την κατασκευή Μοντέλων και Παιχνιδιών». Κωδικός Έργου: 26 Δράση: 3.3.1-Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ., Θεματικός Τομέας: Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Η-μάθησης

Ανάδοχος Φορέας: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Αντικείμενο έργου:       Το έργο στόχευε στη δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής και των συνθηκών εκείνων που θα επέτρεπαν μια νέα προσέγγιση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση για ηλικίες 6-15.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν κατάλληλα εργαλεία λογισμικού, η «μηχανή Lega» και μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διερευνητικού χαρακτήρα. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε βασίστηκε στο σχεδιασμό τύπου «μαύρου και άσπρου κουτιού» και επέτρεπε στους χρήστες πρόσβαση στη βαθιά δομή του λογισμικού, ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν στη βάση 3 θεματικών ενοτήτων:

Προσέγγιση φυσικών φαινομένων μέσω προσομοιώσεων

Έννοιες χώρου, προσανατολισμού, κλίμακας και συμβολισμού

Ιστορικά ταξίδια στο χρόνο και το χώρο

Εφαρμογή και πιστοποίηση των παραπάνω έγινε στο Κολέγιο Ψυχικού, στο μουσείο Ελληνικός Κόσμος του ΙΜΕ και σε μεταπτυχιακού φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α και Ε.Α.Π.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Συγγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και λογισμικού

Υποστήριξη της ένταξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο σχολείο και στο μουσείο

Πιστοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων


    
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ