Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Το Δίκτυο Αριστείας ‘Καλειδοσκόπιο’ αποτελεί το κύριο τέτοιο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της Αναβάθμισης του Εκπαιδευτικού Έργου διαμέσου της αξιοποίησης της Ψηφιακής Τεχνολογίας (Technology Enhanced Learning – T.E.L.) στα πλαίσια του 6ου πλαισίου χρηματοδότησης.

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 76 επιλεγμένα ερευνητικά κέντρα κατανεμημένα σε 23 ευρωπαϊκές χώρες και υμμετέχουν σε αυτό περίπου 300 έμπειροι ερευνητές και 550 υποψήφιοι διδάκτορες. Η χρηματοδότησή του, που έχει στόχο την ενίσχυση του συγκερασμού και της συνάφειας της έρευνας στην Ευρώπη στο εν λόγω αντικείμενο, διαρκεί τέσσερα έτη με έναρξη την 1.1.2004. Το δίκτυο αναπτύσεται ώστε να διαρκέσει επ’ αόριστο μετά το τέλος της χρηματοδότησης.

Αντικείμενο έργου:    Οι δράσεις του δικτύου ταξινομούνται σε οριζόντιες και σε εστιασμένες σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι οριζόντιες δράσεις συμπεριλαμβάνουν την ίδρυση μίας εικονικής σχολής για υποψήφιους διδάκτορες, ενός εικονικού διαμοιραζόμενου ψηφιακού εργαστηρίου και ενός κέντρου επαγελματικής κατάρτισης.

Οι εστιασμένες δράσεις ταξινομούνται σε:

Ομάδες Ειδκού Ενδιαφέροντος με εύρος αντικειμένων, όπως η ομάδα ‘Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριγμένης με Εργαλεία Ψηφιακής Τεχνολογίας’, η ομάδα ‘Φιλοσοφίας και Μάθησης Βασισμένης στην Αξιοποίηση Εργαλείων Ψηφιακής Τεχνολογίας’, ‘Διήγηση και Μαθησιακά Περιβάλλοντα’

Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Ομάδες, στα πλαίσια των οποίων θα δημιουργηθούν διαρκείς συνεργασίες μικρού αριθμού εργαστηρίων γύρω από εστιασμένες ερευνητικές περιοχές και στς δράσεις των οποίων θα συμπεριλαμβάνονται συν-εποπτείες υποψηφίων διδακτόρων και τεκμηρίωση ερευνητικών προγραμμάτων.

Εστιασμένα ερευνητικά έργα, που θα πραγματοποιηθούν από κοινού από μικρές ερευνητικές ομάδες και θα έχουν μικρή, ετήσια διάρκεια. Στόχος τους είναι ο συγκερασμός ερευνητικών προσεγγίσεων.

Ρόλος ΕΕΤ: Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας συμμετέχει στο δίκτυο ως συνεργαζόμενος φορέας. Υπήρξε ιδρυτικός φορέας, και είναι μέλος της πρώτης εικοσαμελούς επιτροπής διοίκησής του με διετή θητεία (Governance for Integration, KalCore group).

Έργο ΕΕΤ: Μέχρι στιγμής έχει στελεχωθεί με οκτώ έμπειρους ερευνητές – συνεργάτες και δεκαπέντε υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Παιδαγωγικής. Συμμετέχει σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, στις δύο ‘Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Ομάδες’ που έχουν θέμα τη Διδακτική των Μαθηματικών και το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και στην επιτροπή ‘Μελέτης Ομάδων Χρηστών Ψηφιακής Τεχνολογίας’.

URL http://www.noe-kaleidoscope.org/

    
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ