Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Ταυτότητα Έργου: Τίτλος/κωδικός έργου: E52: “Έργα Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών: Χρήσεις Ατομικών Συσκευών σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Τεχνολογία Ελέγχου στην Εκπαιδευτική διαδικασία”

Χρηματοδοτούσα Αρχή: Υπ.Ε.Π.Θ., Β’ Κ.Π.Σ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ανάδοχος Φορέας: ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α και ΑΠΘ

Σχολεία που συνεργάστηκε το Ε.Ε.Τ.: 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Αντικείμενο έργου:       Ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων για το Γυμνάσιο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών M.B.L. και Ρομποτικής.

Ρόλος ΕΕΤ: Συνεργαζόμενος Φορέας

Δραστηριότητες ΕΕΤ: Επιλογή του μαθησιακού κιτ τεχνολογίας ελέγχου ‘Lego Mindstorms’ και διάθεσή του στα δύο σχολεία. Ανάπτυξη σεναρίου αξιοποίησης των εργαλείων. Συνεργασία με τα σχολεία για τη συν-διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων. Εμπειρική αξιολόγηση μαθησιακών διαδικασιών στην τάξη.

Έργο ΕΕΤ: Σενάριο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας ελέγχου στο Γυμνάσιο. Παραδοτέο εμπειρικής αξιολόγησης της αντίστοιχης σχολικής εφαρμογής.  

>> ΑΡΧΗ <<


ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ