Αρχική Σελίδα    # Ελληνικά    # English     


SITE SCHOOLS

Children in Choros and Chronos - C Cube(C3)

ESPRIT - Long Term Research (LTR), i3 - Experimental School Environments (E.S.E), Directorate-General III: Industry of the European Commission, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αριθμός Έργου 29346, 1999-2001

 

Ταυτότητα:

Τίτλος: Children in Choros and Chronos.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Esprit LTR, Experimental School Environments, #29346, 1999-2000.

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Ε.Τ., Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Fraunhoffer Institute.

Σχολείο εφαρμογής για το Ε.Ε.Τ: Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού

Σκοπός:

Σκοπός του έργου ήταν:

  1. Η ανάπτυξη εργαλείων, μικρόκοσμων και σεναρίων για την εμπλοκή μαθητών 5-7 ετών σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την κατανόηση εννοιών του χώρου και του χρόνου,

  2. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας συνδυασμού Global Positioning System με διερευνητικό λογισμικό χαρτογράφησης,

  3. Η διεξαγωγή έρευνας για την διαδικασία δημιουργίας νοημάτων για έννοιες προσανατολισμού και χώρου στους μαθητές που δουλεύουν με τα εργαλεία αυτά.

Δραστηρ/τητες ΕΕΤ:

Στο Έργο Children in Choros and Chronos το ΕΕΤ εστίασε κυρίως στα εξής:

  • Σχεδιασμός και τεκμηρίωση της αναγκαίας διαμόρφωσης της ψηφίδας ‘χάρτης’ και ‘περιπατητής’ για τις ανάγκες της χαρτογράφησης των μαθητών (πρώτης σχολικής ηλικίας) με τη χρήση του G.P.S,

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ‘σεναρίου’ χαρτογράφησης για μαθητές αυτής της ηλικίας,

  • Σχεδιασμός και διεξαγωγή συμμετοχικής έρευνας στις γνωστικές και επικοινωνιακές διεργασίες των μαθητών για τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του συμβολισμού αντικειμένων στο χάρτη.

Παραγόμενα ΕΕΤ:

Ο "Μικρόκοσμος της χαρτογράφησης". Το σενάριο "Το κυνήγι του Θησαυρού". Τα παραδοτέα προδιαγραφών ψηφίδων, δευτερογενούς ανάπτυξης μικρόκοσμου, σεναρίου και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ