7ο Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης  
  
 
 
 
 
 


Ψηφιακό Υλικό ΠΕ03
 
Άρθρα

Λογισμικά

> Αβάκιο εκδ. 2.0.12b

Εγχειρίδια Λογισμικών

> Αβάκιο
> Cabri II
> Function Probe
> Geometers Sketchpad
> Microworlds Pro
> Modellus
> Simcalc
> Tabletop
> Ταξινομούμε
> Χελωνόκοσμος
> Ζογκλέρ

Αρχεία Λογισμικών

Σενάρια


Ψηφιακό Υλικό ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επιμορφωτικό υλικό ITY

 

(για να αποθηκεύσετε το υλικό -> δεξί κλικ -> "αποθήκευση προορισμού ως...")

Τελ. Ενημέρωση: 27/03/08